Jelen Idők, a December 3.-21.-ig tartó energiakapu

Egy jelentős ébredési hullám söpör most végig az alvó tömegek tudatán. Rengetegen térnek most magukhoz, a hosszú szendergésből, és zsigereikben érzik a változást. Sokan kapkodva futnak a tegnapi nap után, miközben a lábuk alatt lévő szilárdnak tűnő 3.D összeomlik. Mindazok, amik nincsenek összekapcsolódva a Forrással, a szívük központi magjával, isteni valójuk jelenlétével, igencsak reccsennek. Hisz olybá tűnik, mindaz ami eddig oly fontos volt értékét veszti, az anyag már nem kielégítő, hisz a lélek lényegi eleme a szeretet.

Drasztikus válsághelyzetek tarkítják az egyéni és a globális színpadot, és ez a hatás csak fokozódni fog a kővetkező hónapokban. Sokan akik még mindig alszanak, fel lesznek rázva, mert olyan eseményeknek leszünk szemtanúi, amelyek megrendítik a világot.

  1. december 21.-e óta 7 év telt el, a hetes szám pedig mindig jelentőségteljes. Valami beérik, valami átlendül, valami befejeződik és egy új hétéves ciklus kezdődik el.

Ebben az időben tudjuk a legnagyobb mélységeinket megismerni, az árnyékos részeinket átfényesíteni és az alámerült lélekszilánkokat visszaemelni.
Most vizsgázunk abból, hogy a mélyben, önerőből mekkora fényt tudunk teremteni. Most mutatkozik meg mekkora a saját fényerőnk, vagy van e egyáltalán. Most válik el, hogy a következő ciklusban új szintre emelkedhetünk, ismétlünk vagy kiszállunk. Most dől el sok ember életében, hogy merre fog haladni az élete az elkövetkezendő időkben.

Forrás: Aysha